Služby


Geodetické práce

Praha a Střední Čechy

  • Vytyčení stavebních objektů
  • Vtyčení inženýrských sítí
  • Vytyčení hranic pozemku
  • Zaměření skutečného provedení staveb
  • Přípravné práce pro projekt
  • Důlní měřictví
  • a jiné